Här är de kapitel i Takpärmen som berör er alla som är byggherrar

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav (PDF)