Skandinaviska Takgarantier AB

Vi handlägger ansvarsförsäkringar i Sverige, Norge, Finland och Danmark beträffande takentreprenader för tätskiktstillverkaren, TechnoNicol Ltd. Med en tillverkningsvolym som överstiger 100 miljoner m2 årligen, 5000 anställda och en omsättning på cirka 14 miljarder kr, är företaget störst i Europa inom tätskikt för tak.

De ansvarsförsäkringar som utfärdas av Skandinaviska Takgarantier AB för TechnoNicols räkning är återförsäkrade hos försäkringsbolaget Allianz, en av världens största försäkringskoncerner.

Ansvarsutfästelsen lämnas endast till medlemsföretag som auktoriserats av STG. Tätskiktsentreprenaderna utförs i enlighet med STG Takpärm 2013 som är baserad på de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i RA11 och HusAma11.

Trygga och säkra tak - Garanterat