Skandinaviska Takgarantier AB

Vi handlägger ansvarsförsäkringar i Sverige, Norge, Finland och Danmark beträffande takentreprenader för tätskiktstillverkarna Georg Börner Chemisches Werk GmbH & Nexler Sp.z o.o.

Ansvarsutfästelsen lämnas endast till medlemsföretag som auktoriserats av STG. Tätskiktsentreprenaderna utförs i enlighet med STG Takpärm som är baserad på de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i RA21 och HusAma21.

Trygga och säkra tak - Garanterat