Skandinaviska Takgarantier AB

Vi handlägger ansvarsförsäkringar i Sverige, Norge, Finland och Danmark beträffande takentreprenader för tätskiktstillverkaren Georg Börner Chemisches Werk GmbH.

Börner grundades 1882 och som pionjärer inom tätskiktsbranschen var de 1920 bland de första att tillverka tätskikt på rulle. De är idag en utav Europas ledande tillverkare av tätskikt och kemiska produkter för tätning av tak & grund.

Ansvarsutfästelsen lämnas endast till medlemsföretag som auktoriserats av STG. Tätskiktsentreprenaderna utförs i enlighet med STG Takpärm 2022 som är baserad på de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i RA21 och HusAma21.

Trygga och säkra tak - Garanterat