Trygga och säkra tak – garanterat

Läckande tak hör till en av de allvarligaste skadorna som kan drabba en fastighet och kan hota verksamheten, orsaka betydliga följdskador och på sikt påverka byggnadens funktion.

Takskador hör lyckligtvis till ovanligheterna men om olyckan skulle vara framme har STG Skandinaviska Takgarantier AB tagit fram en heltäckande & återförsäkrad ansvarsutfästelse för ett bekymmersfritt, säkert och tätt tak.

En ansvarsutfästelse från STG innebär i korthet:

  • 10 års återförsäkrad garanti för fel i material eller arbetsutförande.
  • Ytterligare 5 års materialgaranti lämnas efter ansvarsutfästelsens utgång, dvs totalt 15 år.
  • Ansvarsutfästelsen täcker ersättningsmaterial, arbetskostnad och följdskador.
  • Garanterad ersättning vid skador även om takentreprenören försätts i konkurs.
  • Ansvarsutfästelsen följer fastigheten och kan överlåtas vid ägarbyte.
  • Säkerställer att takentreprenaden blir utförd i enlighet med svensk byggnorm.
  • Säkerställer att entreprenaden utförs av utbildade & auktoriserade takentreprenörer.
  • Gäller för såväl nyproduktion som vid renovering.
  • Premien är garanterad för ansvarsutfästelsens 10-åriga giltighetstid.
  • Ingår kostnadsfritt i takentreprenaden.

 

Tätskikt tillverkade av:

Börner

 

Tätskikt tillverkade av:

Nexler

 

Trygga och säkra tak - Garanterat