Trygga och säkra tak – garanterat

Läckande tak hör till en av de allvarligaste skadorna som kan drabba en fastighet och kan hota verksamheten, orsaka betydliga följdskador och på sikt påverka byggnadens funktion.

Takskador hör lyckligtvis till ovanligheterna men om olyckan skulle vara framme har STG tillsammans med Georg Börner Mechanisches Werk GmbH, Tyskland, tagit fram en heltäckande ansvarsförsäkring för ett bekymmersfritt, säkert och tätt tak. Åtagandet är återförsäkrat hos försäkringsbolaget Sparbanken Versicherung.

En ansvarsutfästelse från STG innebär i korthet:

  • 10 års garanti för fel i material eller arbetsutförande återförsäkrat i försäkringsbolaget Sparbanken Versicherung.
  • Ytterligare 5 års materialgaranti lämnas efter ansvarsförsäkringens utgång, dvs totalt 15 år.
  • Garantin täcker ersättningsmaterial, arbetskostnad och följdskador.
  • Garanterad ersättning vid skador även om takentreprenören försätts i konkurs.
  • Ansvarsutfästelsen följer fastigheten och kan överlåtas vid ägarbyte.
  • Säkerställer att takentreprenaden blir utförd i enlighet med svensk byggnorm.
  • Säkerställer att entreprenaden utförs av utbildade & auktoriserade takentreprenörer.
  • Gäller för såväl nyproduktion som vid renovering.
  • Premien är garanterad för hela den 10-åriga försäkringsperioden.
  • Ingår kostnadsfritt i takentreprenaden.

 

Garantibevis (PDF)

Villkor för utfärdande av STG garantibevis (PDF)

 

Trygga och säkra tak - Garanterat